عنوان سایت شما
 Daily picture  

spin

 Menu  

 Rss  
rssnews - آر اس اس اخبار
add rss to google
add rss to yahoo
add rss to msn
add rss to aol

 Pages  
»Litokol   »Products   »Sealants   »Litosil Proof   
Litosil Proof


A SINGLE COMPONENT HYBRID ELASTIC ADHESIVE PRODUCT
It is an extremely versatile product used for all applications in the building and construction industries. It is ideal where a strong and elastic adhesive product is required on the following materials: stone, marble, granite, bricks, cement, plasterboard, plaster, mirrors, glass, fibreglass, ceramic, steel, galvanized sheet-iron, copper, aluminium, varnished surfaces, MDF, wood, polycarbonate, expanded PU and PS, commonly used for insulation.
It is used in the motor and transport industries where strong and flexible joints are required, as well as strong elastic bonding (truck, caravan, refrigerated vehicles and shipping containers). It is also used for construction and repairs in the nautical industry.
LITOSEAL-PROOF has excellent adhesive properties also on wet surfaces, good resistance to UV rays and atmospheric agents.
It is particularly suitable for sealing the layers of LITOPROOF waterproofing membrane.

www.litokol.it

 Search  
 
 

 Ads  

 Dailylinks  
zucchetti.kos
Refin
litokol

 Baners  
litokol
zucchettikos
refin
iiccim

Copyright © 2011 Green Apple CMS. All Rights Reserved.