عنوان سایت شما
 Daily picture  

Zucchetti.KOS

 Menu  

 Rss  
rssnews - آر اس اس اخبار
add rss to google
add rss to yahoo
add rss to msn
add rss to aol

 Pages  
»Litokol   »Products   »Parquet   »Litowood V1   
Litowood V1


Fast-setting water dispersion adhesive for parquet.

Ready-to-use, fast-setting water dispersion adhesive for interior use.
Suitable for gluing laminated parquet, industrial parquet, lamparquet and solid wooden planks to the following substrates:
• Floating or separated cementitious screeds
• Heated screeds

www.litokol.it

 Search  
 
 

 Ads  

 Dailylinks  
zucchetti.kos
Refin
litokol

 Baners  
litokol
zucchettikos
refin
iiccim

Copyright © 2011 Green Apple CMS. All Rights Reserved.