عنوان سایت شما
 Daily picture  

Marella di Bellinzago

 Menu  

 Rss  
rssnews - آر اس اس اخبار
add rss to google
add rss to yahoo
add rss to msn
add rss to aol

 Pages  
»Litokol   »Products   »Special products   »Primer X94   
Primer X94


Aqueous dispersion insulating primer for gypsum-based substrates.

Aqueous dispersion synthetic resin-based primer. The product is coloured to allow treated areas to be easily identified. The dried film:
• Reduces absorbency of the substrate surface
• Increases the working time of the plaster and prevents formation of shrinkage cracks
• Strengthens the substrate surface
• Improves adhesion of various types of wall coverings (paint, plaster, wallpaper, tiles, etc.)
• Prevents a chemical reaction between the gypsum and the cement contained in the tile adhesives from forming “ettringite” salt, the main cause of tiles lifting from gypsum-based substrates
Suitable for insulating treatment of gypsum-based surfaces prior to laying ceramic tiles with cementitious adhesives. Also suitable as an anchoring layer prior to application of gypsum-based plaster, levellers and cementitious smoothing layers on absorbent substrates such as expanded cellular cement, concrete and bricks.

www.litokol.it

 Search  
 
 

 Ads  

 Dailylinks  
zucchetti.kos
Refin
litokol

 Baners  
litokol
zucchettikos
refin
iiccim

Copyright © 2011 Green Apple CMS. All Rights Reserved.