عنوان سایت شما
 Daily picture  

Zucchetti.KOS

 Menu  

 Rss  
rssnews - آر اس اس اخبار
add rss to google
add rss to yahoo
add rss to msn
add rss to aol

 Pages  
»Litokol   »Products   »Grouts and cleaner   »Litolux   
Litolux


HIGH- RESISTANT POLYURETHANE FINISHING WAX

LITOLUX is a ready-to-use polyurethane resin-wax emulsion. Its viscosity makes it suitable for vertical applications. It protects the surfaces from felt-tipped pen marks, dust, dirt and stains in general. It is highly resistant to walk-on traffic and gives the surface extra shine.
In addition, it facilitates the routine maintenance of the surface, thanks to its stain resistant properties. Easy to clean, using neutral detergents. The product is only suitable for interior surfaces.
The product is very versatile and can be used for several purposes, for example: protective treatment for Starlike DECOR based membrane, cementitious plaster, stone, natural and semi polished porcelain, tiles, opaque resin-bound material and fired bricks.
Anti-dust treatment of cementitious screeds, industrial polished quartz surfaces, Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15 o Litoplan Rapid based cementitious levellers.

www.litokol.it Search  
 
 

 Ads  

 Dailylinks  
zucchetti.kos
Refin
litokol

 Baners  
litokol
zucchettikos
refin
iiccim

Copyright © 2011 Green Apple CMS. All Rights Reserved.